(הרהורים תיאולוגיים על השיר "מה עושות האילות בלילות"). שאלה: רבי, מה היו עושות האילות בלילות, אילולא שחקו איתן הפילות הגדולות בג'ולים ובגולות? תשובה: שאלה גדולה שאלת, בני. מתאר אני לעצמי שהיו הולכות לישון, או מטיילות בשדה הפתוח, מין טיול לילי שכזה. אך, הבה בני, נבחן את הדברים לעומק, ביתר פירוט: חושבני בני, שזו יכולה להיות מטאפורה נפלאה; האילות כאן מייצגות את עם ישראל, הנמצא בחושך הגלות (אילה הינה בהמה כשרה וברור לכל, שהיא מייצגת את העם הכשר מכל, הוא עם ישראל). אך הפילות הגדולות, שהן המייצגות את האימפריות הגדולות בעולם (הפיל הינו החיה היבשתית הגדולה בעולם ולכן טבעי הוא שייצג את אותן אימפריות)- אינן נותנות להן מנוחה. הן משחקות איתן בכל מיני משחקים לא יפים במיוחד: בג'ולים ובגולות- משחקים של תן וקח, משחקים של רולטה רוסית, משחקים של חיים ומוות. ומי יגאל את אותן אילות? "אילת-השחר חברתן". איילת-השחר מייצגת כאן את המשיח, הגואל האולטימטיבי, שהוא אדם כשר מיסודו, והוא משתווה במעמדו לכל חכמי-ישראל וגאוניו במשך הדורות, ואף עולה עליהם. ומתי יבוא? בעלות-השחר, בשעת הרצון הגדולה מלפני מלך-מלכי-המלכים הקב"ה, בשעה שכל מהלכה של המציאות וכיוונה יהיה נהיר לכל, לכל האומות והעמים, ולנפש כל-חי, אשר על-פני האדמה. (הערת המחבר: כמעט ברור לכל שלאה גולדברג, מחברת "מה עושות האילות בלילות"- לא התכוונה לכזאת אינטרפרטציה לשירה. אך א) אולי אינטרפרטציה זו היתה קיימת במוחה בתת-המודע שלה, ב) אין זה מעניין אותנו כלל וכלל מה היה במוחה כשכתבה את היצירה. זו תרומתה הגדולה של דרך הפרשנות הפוסט-מודרניסטית בת-ימינו: אין זה מעניין אותנו "למה התכוון המשורר" כשכתב יצירתו, מה שמעניין אותנו הוא: אילו פרשנויות מסוגלות לפרש יפה ובאופן מתקבל על-הדעת- את הטקסט הנתון. חומר למחשבה,אה?)