(יש גם לחן) למקום שאליו אני הולך יש הרבה אנשים שאותם לא ראיתי אף פעם למקום שאני הולך יש הרבה מראות אותם לא ראיתי לעולם למקום הזה קוראים גיהנום ובמקום הזה רק חם כל היום... הוו גיהנום..... הסיבה שלשם אני הולך היא בגלל שבך אני בגדתי לא פעם ועל זה אני מתחרט אבל את הרי לא תסלחי לי לעולם ואני עדיין אותך אוהב והחום שם הוא ממש כואב הווו גיהנום....