שיחת_הנפש מ.

אל תהי רשע בפני עצמך. לפחות משתדלים.

תפלת הבוקר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה