אני יודע שיצירה כזו עלולה להרעיד את אמות-הסיפין אצל חלק מהקוראים, אבל, בכל-זאת:    אחינו בית ישראל ------------------- אחינו בית ישראל, הנתונים (עדיין) בחשכת הגלות המחשבתית, הרוחנית, אלה המסרבים (עדיין) לפתוח צוהר (ולו הקטן ביותר) בליבם, להשקפות-עולם נועזות וחדשות (בשבילם) שטרם נשמעו עד-כה (במקומותיהם)- המקום ירחם עליהם...