התמ-ים

רציני?

מילים של זהר

ולבני ישראל לא יחרץ כלב לשונו

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה