נהר שלום

"יותר משהעגל רוצה לינוק, הפרה רוצה להשתחרר". מ"כ טירונים.

בסיבוב השביעי

שג"ר עליהם המדבר- הרהורי הצטרפות לצורה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה