לילד קטן אחד

 

ספר לי איך זה להיות

ילד מדרכות

מחליק ברחובות הרטובים, בחשכה

ספר לי איך זה לעמוד

בגשם ולבד

איך חתולים עזובים בוכים שם במקומך

 

ספר לי איך זה להיות

ילד אפלה

איך כל הבחוץ הגדול הזה שלך

ספר לי איך זה לחכות

שמישהו יבוא

כשרק הרוח לוחשת בדלתות את שמך

 

בוא אלי,

הגשמים צועקים לי אותך

בוא ביחד נשב ונשתוק בדממה

בוא נרוץ, ילד חופש ורוח פראית

בוא אלי ואקשיב

מבטיחה

 

ספר לי איך זה להיות

ילד אבא-אמא

איך שהיא דואגת, איך שהוא אוהב

ספר לי איך זה לחבק

הרי אתה יודע –

אתה שייך להם, אז מה אם זה כואב

 

בוא אלי,

הגשמים צועקים לי אותך

בוא ביחד נשב ונשתוק בדממה

בוא נרוץ, ילד חופש ורוח פראית

בוא אלי ואקשיב

מבטיחה

 

 

ספר לי איך זה להיות

ילד סכינים

כשרק הכוכבים חולמים אתך רחוק

ספר לי איך לבכות –

ואקשיב, הן הבטחתי,

ואולי יום אחד שוב תזכור איך לצחוק