צריך שקט ומנוחה –

לברוח מהמציאות הקודרת

למקום שבו אהיה לבד.

 

להתבונן במי שאני,

לנסות להבין מה הולך בעולם הזה

ואיך אני משתלב בתוכו.

 

לראות אם אני באמת נעצר במקום, 

או שמא מחשבה זו

היא עצת היצר הרע;

 

ואם אכן איני מתקדם,

הרי שצריך לחקור את הסיבה,

ולראות מה ניתן לתקן

על מנת להתעלות במעלות הקדושה.