קטנה -

-

מקום של נחת

לנטוש

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה