קטנה -

-

התחדשות

אבידה

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה