קטנה -

-

צל של עצמי

כאב

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה