קטנה -

-

אהבה אסורה

כאב

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה