(אז שימו לב כולם אל המעיינות הנפתחים כשכולן יוצאות לי מהראש).
ההתנקות האמיתית. ההתנתקות מכל מה ש"סובב את" (ומנגב בחצאית לקינוח).
זוהי שעתם של הגברים להיעמד לצד המכשכשים בזנבם, המקשקשים על מיני הבנות, מין של בנות ושאר גחמות.
אל תקראו את שורות ההמשך. זוהי ראשית מהפכה, זנב למלוכה, הכתר כבר בתוך המלכה. ולכן- שלום.