אני לוגם מהבירה ומחליק אותה לגרון. אח, אין כמו בירה טובה כשפרות הולנדיות עומדות ומפזזות מסביב. כשהשמיים ריקים הן נעשות בלתי ניתנות לשליטה פעם חבר נורבגי אמר לי אבל אם תתן להן קצת מהבירה הזו תשלוט בהן כרצונך. זו שעת חליבה. הירח מתקמצן משהו.