חָברו את שורותיו

עכשיו נתקו

חלקו

הפרידו לפרודות של מילים.

 

בתוך סבך עצום של תוים, נקודות ומשמעויות

ניצב בגאון

סימן שאלה.