בר רוח

לפעמים יודע לעוף ולפעמים ליפול כאבן, מי אני, ציפור ואבן!

תקוות אישה עצובה

שנת דיכאון

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה