בר רוח

לפעמים יודע לעוף ולפעמים ליפול כאבן, מי אני, ציפור ואבן!

תקוות נער רחוקה

תקוות אישה עצובה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה