אני אוהב אותך.

אני כותב "אוהב אותך" , אפילו שכמשורר
אסור לי להיות ישיר כל כך ואמשיך ואכתוב
"מאוהב בך עד כלות" על אף שאת שלב ההתאהבות
כבר עברתי.

אני אוה באותך כמו שלא אהבתי מעודי
אני אוהב אותך יותר משאהבתי אתע צמי
אני אוהב אותך כי כדי לומר שאנ יאוהב אותך

אין לא

אני
לא- והב
לא- ותך   .