בע"ה. (עיסוק/דרגה) (שם משפחה) (שם פרטי) השאיר אחריו אבא, אמא סבים, סבתות אחים ואחיות ומֹח קודח במחצבי המחשבות ופה ולשון עשירה שרצו לפרוק מעט ממשא כבודתם מילים טעונות על קרונות שן- הב לנו פתח אל עולם אחר… [עולם הבא?! שיבוא כבר!!!] וסיפורים רבים של חיים לא שלמים ששירה מקוטעת מהדהדת בהם ולב שלא הספיק עוד לאהוב די מספיק! אה, ועוד דבר אחד (עיסוק/דרגה) (שם משפחה) (שם פרטי) הוא (ה)חלל שהשאיר אחריו