אותי היא ליוותה משחר ילדותי

עלי היא שמרה באשר הילכתי

איתה יד ביד צעדתי

בשנותיי הכי היפות.

אך מזמן, תמורות חלפו עברו ביחסינו

ידידותינו העמוקה פסקה לה

והפכה ממלטפת לחונקת

אינה מותירה לי אוויר לנשימה

ותכופות דמעות בי מעלה.

כן, זהו דרכו של עולם

בשנים הראשונות בבועה לחיות

וממנה ליהנות

אך, ברבות הימים הופכת היא לבלתי נעימה

וממנה צריכה אני להשתחרר

לצאת לעבר העולם החופשי

ולהתחיל לצעוד בדרכי שלי