ואת יודעת?
כי אני איני יודע
ונמצא בתהומות נשיה בהם
הדעת לא מושגת ואולי-
טוב כך
כי השחור משחור מביא התבוננות
פנימה
ואז בעצימת עיניים
אמירת שמך
מרעידה ומרטיטה החלל
את הלא
נודע!