"הם כבר לא יודעים לזהות יצירה טובה". זה כבר שלוש שעות שהוא כותב. עליו, ע ל יה ועל שאר מינ י דברים. אין תגובה. "הם כל כך אדישים, שאפילו אם תבעט בישבנם לא ירגישו. "אין שכר בעולם הזה", הוא חושב, "אין דין ואין דיין". כשסיים להדפיס והפלט יצא חייך חיוך חלוש ויצא להמשיך בעיסוקיו.