אם לפעמים שנתך טרופה ואת מוחה דמעה בסתר תבוא אהבתי שקופה כמו גל שקט על גל האתר שקופה מכדי גבהות הלב שקופה מכדי זימה שוטפת שקופה מצער ומכאב שקופה, אבל אינה נשקפת כי אם תביטי - לא תראי תחרישי - לא נשמע קולה תשנני - אך לא תדעי כמה אהבתי גדולה והיא בועת סבון רכה אשר שקופה אותך עוטפת והיא אותה דמעה זכה אשר את סף לחייך לוטפת