שחר האור

כשהנשמה מאירה גם שמים עוטי ערפל מפיקים אור נעים - הרב קוק זצ"ל.

הושט לי יד

במסרקות של ברזל

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה