שחר האור

כשהנשמה מאירה גם שמים עוטי ערפל מפיקים אור נעים - הרב קוק זצ"ל.

לכי לך ברינה

מוקשים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה