שחר האור

כשהנשמה מאירה גם שמים עוטי ערפל מפיקים אור נעים - הרב קוק זצ"ל.

אחטא ואשוב

לכי לך ברינה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה