שחר האור

כשהנשמה מאירה גם שמים עוטי ערפל מפיקים אור נעים - הרב קוק זצ"ל.

לא ישוב

הושט לי יד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה