אהבתךָ כל כך יפה

פשוטה ומזוקקת

ושלי עושה אֵיפַה

לנעורים נזקקת

 

מה עלי היא מלמדת

אנושית כל כך

את חינךָ אני חומדת

ואתה – טהור וזך

 

מה אתה רואה ללב

שפועם מולך?

לא מכבר יבש חלֵב

מחתימת שפמך

 

ולבךָ רחב כחלד

אין מתום בךָ

נשמתי עודה שואלת

להתעטף בנפשךָ

 

בחולשתי אני עומדת

נעורי – עבר

אהבתךָ אני עונדת

עדי – עלֵי צוואר.