ענבלי .

בת 24

לנציגי וצרכני תקשורת ההתנתקות באשר הם

שקט.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה