ענבלי .

בת 24

לא כותרת

בקשתי את שאהבה נפשי ולא מצאתיו.(ממאורעות הגירוש )

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה