ענבלי .

בת 24

בקשתי את שאהבה נפשי ולא מצאתיו.(ממאורעות הגירוש )

עלמה אבדה בַּארץ (שנה לגירוש)

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה