מהאנטרקטיקה עד צְפון הקוטב, דגלי מהפכה התנפנפה. לקרב עולם נגד בעלי הון, נצא בהמונינו. בתקווה, גבינו נזקפה. שמש המחר הגדול, מעל שדות חיטה תבקיע; תשלח קרניה, לעבר פסגות הרים. כחול ימים יתעורר; חולות מדבר, בשמחה ילבינו. יבהיקו השלגים. נצא לקרב עולם! תרועה תריע. עד נצחונינו המלא, לא נרגע. עולם חדש, נבנה ונקימה! לאופקי המחר, דרכינו נבקע!