לא כל הפאשיסטים עודם נסוגו!
קולם של שירי אס.אס,
מעל שדות-אירופה נישא.
באסטוניה - אנדרטה להם הקימו;
בליטא ולטביה -  מצעד צלובי קרס, הפך לשגרה.

למרבה הצער לא הכל שַנו לקח היסטורי!
עוד ישנם מקומות בעולם,
בהם לחיה הנאצית אפיים ארצה סוגדים.
לא נעשה די, בכדי לעקור עשב,
אשר רוב בני-האנוש תועבים.

על הממשלות הנותנות חסות לפאשיזם להבין,
את שידן מעוללת.
לחגיגות לכבוד חדלי-אישים,
להשית קץ.
את רחובות הערים מרוח זוועה לצחצח;
של הניצחון המלא על הפאשיזם,
להניף נס!