חדל – השחיתות! גזלנים במסווה הממלכתי: היכלמו לחטאת! עלו על פסיה, של דרך – היָשַר. מהונות – הציבור רֶדָהּ*! אל תת – לכם, ליצר – התאווה, לפרוץ מִגְדָר*! הֶיו כנים! להמונים, כבוד הפיצה. חידלו משחיתות ומשוד צלחתו של העם; לטוהר – מידות, נַשוֹבה* וליושר ציבורי, לעד! רֶדָה = רדו מִגְדָר – צורה פיוטית, של גדר נַשוֹבה – צורה פיוטית, של: נַשוּב