דרך - השמש, נפרוץ את האופק; דרך - החמה, לכחול רקיעים נינשא. עמוד - השחר, נפגוש עם אור הבוקר; לקראת מחר חדש, נצא אל השדה!