האוייב הנאצי, שעט לעבר מוסקבה, בצעדי – מתכת. בכל מחיר, הוא חתר, לפרוץ את סכרי – ביצורה. כנחש – אש, פלט להבות מלועו, אך לא יכל לו, מול גבורתו של הגיבור הסובייטי; במבואותיה, עוצמתו רוסקה!