לעיתים, אני שומע כל מיני אנשים, אשר מנסים להסביר לי, כי הרעיון הסוציאליסטי על כל צורותיו, מנוגד למה שנוהגים לכנות: טבע אנושי. מבלי להיכנס לוויכוח נדוש בשאלה, איזה מהסוציאליזמים יותר טוב וקרוב ללבם של ההמונים (דעתי בנדון, ידועה לכל), נשאלת השאלה: מה זה טבע אנושי, והאם קיים בכלל?

אנחנו יודעים על כל מיני בעלי-חי וצמחים, שכל ימי חייהם מבלים בתוך הטבע, וכתוצאה מכך כל ההתנהגות והחשיבה שלהם, מושפעות ממנו ישירות. עולם, כאן המדובר בחיות וצמחים. אך האם בני-אדם, שהנם יצורים תבוניים, גם-כן, בדומה לחיות יער או שדה, בונה את חייו בדיוק
על-פי התנאים שהטבע מציב בפניו?

בני-אדם, במרוצת האבולוציה שלהם, למדו (אומנם, לא תמיד לטובה) לשלוט באיתני הטבע ולהעמידם לשירות עצמו. במרוצת אלפי השנים האחרונות, המין האנושי, בנה אלפי ומאות אלפי סכרים; כרה אין-ספור תעלות לצרכי השקייה וספנות. בכל. הגאון האנושי למד להשתמש באנרגיית הדלק והחשמל כדי להניע מכוניות ולהטיס מטוסים. לכן, לאור רשימה חלקית זאת, של הישגי ההתקדמות האנושית, שלא תמיד הייתה נבונה - עלינו להעמיק בשאלת קיומו או אי-קיומו של הטבע האנושי.

אגיד מיד, כי לדעתי, מושג הטבע האנושי, אינו ריקא מתוכן. הטבע האנושי, אכן חי וקיים בכל יצור המשייך את עצמו למשפחת האדם; בדיוק, כמו לכלב יש טבע של כלב, או לשפן - טבע של שפן. השאלה היא רק, האם בדומה לטבעם של שאר בעלי חיים, גם הטבע האנושי באופן טוטלי נתון לשליטתו והשפעתו של הטבע.

הרי עובדה, שאפילו עכבר ונחש שגודלו בתנאים שונים מאלה שלהם התרגלו בחייהם הטבעיים, משנים חלק מהתכונות שלהם. על אחת כמה וכמה, בני האדם, שכבר מלפני מאות אלפי שנים, חדלו להוות חלק מהטבע, ונהפכו ליצורים מלאכותיים לכל דבר. הם בונים לעצמם בתים ורהוט, כדי להקל על תנאי מגוריהם; כאשר חם בחוץ, הם דואגים להשיג ביגוד חם, שאינו חלק מהטבע אלא תוצר מלאכותי של המין האנושי עצמו...

קרל מרקס ופרידריך אנגלס, קבעו עוד בשנות החמישים-הששים של המאה ה-19, כי ההוויה קובעת את תודעתו של האדם; בדיוק, כמו שהסביבה הטבעית, משפיעה על התפתחותם של צמחים ובעלי-חיים המתקיימים בר. מזה מוסקת מסקנה, כי מה שמכונה הטבע האנושי, שבכביכול אי-יכולתו  להשתנות, מנסים כל מיני גורמים קונטר-מהפכניים לתרץ את התנגדותם למהפכות - ניתן וניתן לשינוי.

המדינות כמו ברית-המועצות נפלו לא בגלל שהמשטר שם לא התאים ל"טבע האנושי", אלא משום שעשה שגיאות. אותו דבר קיבוצים; או מהפכות אגרריות משנות החמישים של נאצר נשיא מצריים ומאו צזה-דון נשיא סין.

יש להבין, כי האידיאולוגיה לא יכולה להיות מנוגדת לטבע האנושי; כי הטבע הזה, אינו קבוע, אלא ניתן להשתנות (מטאמורפוזיס, ביוונית ושפות אירופיות אחרות). לאידיאולוגיות, ולו הטובות והנעלות ביותר, יכולות להיות תוצאות שליליות, בשל שגיאות ומעשי-אנוש מסויימים, שמנוגדים לאידיאולוגיה שבשמה מעשים הללו נעשים.

לסיכום, ברצוני להדגיש באותיות קידוש לבנה, כי עבודה קולקטיבית ושיוויון בחלוקת העושר הקיים בעולם, אינם סתירה לטבעו של האדם, אלא דבר היגיוני ביותר. אך מכיוון שלא תמיד האנשים שמופקדים על מימוש רעיונות מהסוג הזה, מממשים אותם בצורה נכונה, תמיד יש סכנה של כישלון.