צמיג בוער, ינצח! לא בשלוות ידיים, אימהות חד - הוריות, ישיגו לחמן. צאו אל הקרב! זגוגיות בתי - עשירים, הפיצו; לזעם - לבבות, תננה פורקן. אל תשבו שַקוט! אל תשלו את עצמכן, בהבטחותיו של ביבי; העם, שש - אלי - קרב על זכויותיו. אל להיות לכן תמימות! ויקי כנפו, הֶיי יותר לוחמת! אחרת, השלטון ידרוס אותך ויטרָף!