בין נקיקי - המדבר, בלב ציה, רוח - זעף חולפת, במערבולת צורבייה. החמה לה יוקדת; סלעים, כאש מתלבים. סערה ממעל יבבת; על אפיקי - אכזב, בין - השמשות רַדים.