לכבוד צעדת - המחאה של ויקי כנפו תושבת מצפה - רמון, מביתה לירושלים, כנגד התוכנית הכלכלית של ביבי נתניהו ממצפה - רמון, מעל הרי - הנגב וחולות - השממה, בזעקה על גזָל מטה - לחם, למסע, אישה אמיצה יצאה. על פני מאות קילומטרים, בין רגבים וסופות - חול, בין השדות והיער, נישא קול. למען מאות אלפים, שפת - לחמם תמה; למען אלה, שבעוני מרוד חיים... היא יצאה למסע - הזעקה האימהית, למען ממשלת - גזָל כלכלי, תַצוּר החרב; למען, יָפוּג צוֹק - הימים!