במדבר, עם רדת בין הערביים - אודם, חולות. מעל אין סוף שממה, לוהט השחר. השמש, שוקעת; זמרותיו של תן עולות. על המדבר עוטה הליל. העולם הגדול, מעבר לאופק נובע. מעבר לים חולות, החיים ממשיכים זְרום. החמה, כאש, במַקוֹד קופחת. רוחות חמסין, חולפות ברוֹם...