לעולם לא נשלים עם העוֹשֶק!
בעוֹצֶם וּבסַעֳר אל מבצרי-האדונים נעפיל.
עם מגל וּפטיש ביד, נצא לבאריקדות;
לקול אוורורה החדשה חומות אי-השיוויון נפיל.

גם בְּכִּרְכֵי-ענק, גם בכפרים נידחים -
בשורת-המהפכה תכה לה שורש;
עניים מרודים וּמֶזֶיִ-רעב,
בשמחה יָזִיווּ פנים.
אלומת השינויים והתמורות תאיר כַשמש;
המון עַמֵל עולם חדש יקים.

הכל לקרב צודק למען הלחם!
הכל לקרב בו גורל האנושות ייחרץ.
הקץ הקץ לעושק!
בטייפון, נחשול המהפכה יתפרץ!