אמרת "פתחו לי פתח כחודו של מחט" ואני שואל "מאין אביא מחט?"