מיכל מיכל

כתוב בתלמוד: "אל תגרום לאישה לבכות, אלוהים סופר דמעותיה"

פיתוי

סוד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה