מיכל מיכל

כתוב בתלמוד: "אל תגרום לאישה לבכות, אלוהים סופר דמעותיה"

לך

התפוח לא נפל רחוק מהעץ

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה