צאר קאָשֶיי

"אנס ננס אל החדר נכנס הוריד המכנס אנס ונס!, אנא נס האנס הננס ????!" (שלונסקי)

מילים והרהורים

בספירה לאחור

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה