בהתחלה לוחץ לי את היד                        בסוף לא משחרר מהאחיזה

בהתחלה דיבורים                                         בסוף לחישות צורמות

בהתחלה חיוך אוהד                                        בסוף עיניים זדוניות

בהתחלה שואף                                                       בסוף מתנשף

בהתחלה מלטף                                                        בסוף משתק

בהתחלה צוחק                                                           בסוף תוקף

 בהתחלה ידיד                                                          בסוף מפלצת