אנה פרנק הייתה ח'תכת גברת

פוחדת ושורדת

מתחבאת וכותבת.

לא קראתי את כתביה

אבל מתחבר לסיפורה-

גם אני מתחבא מאחורי סיפריה.