אחת אלמונית

נולדתי ב78, מאז אני כותבת

רגעים

שיחה מפלאפון בקו 400

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה