אחת אלמונית

נולדתי ב78, מאז אני כותבת

משפט

שיחה מפלאפון בקו 400

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה