אחת אלמונית

נולדתי ב78, מאז אני כותבת

שיחה מפלאפון בקו 400

הלואי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה