"את עיזבון חיי השעה

"ארזתי בילקוט

"בעודי הולך ונבלע

"בשביל הדרך לאיבוד

"

"ופה הדרך מתפתלת

"לפנות לימין או שמא שמאל

"לשם מכמורת, לשם גברת

"ולי אבד כבר הצפון

"

"אלך ישר בזו הדרך

"אל האחת מני רבות

"ורק הדם ידריך,

"הרי אחרת-

כיצד הגוף ילעיט רוחו?