הנצח המדרבן

 

אני רץ!

אני רץ כי אצה הדרך-

בלבי כנוברת..

להספיק!

להספיק: בטרם עוד שערה נושרת

מאחר ואין לי חוזה עם הנצח,

רק קמטים המתווספים על המצח.

לכן:

עוד מילה כתובה, עוד ציור,

לעשות עוד ויטרז', עוד איור.

לשם מה דוהר בלי הפסק,

הן אדע שייפול המפסק.

מאחר והנצח אותי מדרבן,

זהו שחש ולו אומר-

כן!!

                                             25.3.06

 

דו שיח עם הנצח

 

[ אני ]

נצח!

צחקת אתמול,

אז למה יש לך היום, ענן על המצח?

הן אתמול הוא שגשם ירד,

היום הן השמש זורחת!

[ הנצח ]

לפעמים לי ארבע שנים

ולעתים מיליארדי בכפולים!

                                                     25.3.06