רטט דק סודק את הדממה

התשמעי מוזה שלי

הברזל נמס, קפא וחלודה

נותרה לי מנפשי

 

נשקי מצחי מצחי נשקי

כי כואבות עיני לראות

נשקי שפתיי וקלפי עורי

שאשאר בלי עטיפות