חליטת עצים בערה באחו,

עשן לכלך את השמיים.

בכפר חיילים המאן דהוא

הצית את סיגר בין הערביים,

 

הביט לימין ושם משפחתו

שם אשתו כורעת ללדת,

הביט לשמאל ,שם מלחמתו

וחייליו צועקים "המולדת!"

 

זקף את גבו, דרך את נשקו

הסתובב והביט אל ילדיו,

מחא בידו שלג ממעילו

והלוך הלך אל הקרב.

 

שם הכו, חצבו באדמה,

וכל שמצאו היה קרח.

חפרו עד צאת הנשמה,

ולבסוף שתלו את הפרח.

 

מסביבו, מגפיים שחורות צעדו

והשמיעו תרועת ניצחון,

כרע על ברכו האדם הפשוט,

וקטף את הפרח לאשתו,

 

הביט לימין ושם מלחמתו,

חייליו צועקים –"המולדת!"

הביט לשמאל ,לא ראה ביתו

ופצח בחיפוש אחר דלת...