מס- טירוף זעק לקרוע,

לדמוע ולשקוע,

בהיגיון נטול רגש,

ברגשות שבורים מאמש.

 

ברסיסי חלון העבר

ובפאזל המחר,

במבוך רדוף שדים,

במילים והרהורים...

 

בתוכי ישנו עולם,

חציו אפל, חציו מואר,

יש הרואה? יש השומע?

את כולו אני כולא!

 

בצלילים והברות,

בסורגי משמעויות,

במבוך רדוף שדים,

במילים והרהורים...