מה מצאתי בך?

אין לומר

אין בידיי מילים כאלו

אשר יציתו סערה

בלבבות התום של שנינו

 

כל כך קר לי

כל כך קר

עת שאינך בזרועותיי

עת שבינינו עוד נותר

אוויר ההרים וכפור הליל