גופה לגופי,

ליבה לליבי.

ידי בידה ,

מבטינו שלובים.