היום דועך לאט, לאט

עמוק בתוך חדרי

היום דועך לאט, לאט

ועמוק בתוך תוכי

היום נרצח ובא הליל

לגאול את ייסורי.