גם אם עיני

כבר לא רואות

ורגלי מתמוטטות

אמשיך ללכת

לדרוך

לצעוד!

גם אם יקפא עורי עלי

גם אם יישל מעצמותיי

גם אם ליבי ידום

ימות

ונפשי תיפרם

כחוט

אמשיך ללכת

לדרוך

לצעוד!

אמשיך ללכת

עם עיניים עצומות

אמשיך ללכת

בליווי כל הרוחות

אמשיך ללכת

ולעולם לא אעצור