בגבול העמוד

יהדהד קולי

על שורה כעל מיתר

ממיתרי קולי

יהדהד קולי

יהדהד