עוד מעט

אוהבת לכתוב. ואולי חייבת.

ידעתי

ביום כיפור

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה