עוד מעט

אוהבת לכתוב. ואולי חייבת.

בדממה

אכזבה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה